Денис Тоїчкін

Posted on Posted in Employees Ukr 2

Історик-зброєзнавець, дослідник спеціальних історичних дисциплін. Старший науковий співробітник Інституту історії НАН України.

Захистив кандидатську «Українська шабля XVII–XVIII ст. як історичне джерело: витоки, типологія, виготовлення та поширення» (за матеріалами музейних колекцій України).

Автор багаточисленних видань.